Poprawa stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz poprawa bezpieczeństwa w budynku domu dziecka

Dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu PROO 2023 w budynku Domu dla Dzieci i Młodzieży im. św. Brata Alberta oraz Domu dla Dzieci i Młodzieży im. św. Jana Pawła II przeprowadzona zostanie modernizacja przewodów kominowych i wentylacyjnych co poprawi bezpieczeństwo placówki. Serdecznie dziękujemy

6 PKO Bieg Charytatywny Stalowa Wola – Dom dla Dzieci i Młodzieży im. św. Brata Alberta w Stalowej Woli oraz Dom dla dzieci i Młodzieży im. św. Jana Pawła II

Dzięki pomocy finansowej fundacji PKO Banku Polskiego w roku 2023 w Domu dla Dzieci i Młodzieży im. św. Brata Alberta oraz Domu dla Dzieci i Młodzieży im. św. Jana Pawła II będziemy realizować program pomocy psychologicznej, psychiatrycznej oraz terapeutycznej

Program „Pozytywne wzmocnienia 2022”

Jesteśmy w trakcie realizowania programu „Pozytywne Wzmocnienia 2022”. Program ten realizowany jest ze środków Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie. W programie razem z nami w kursach i wycieczkach biorą udział dzieci i młodzież z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku. Program obejmuje następujące zajęcia i kursy: Kurs kosmetyczny – makijaż; Kurs kosmetyczny…