Serdeczne podziękowania dla Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu zapomoc finansową w realizacji  zadania Własny kąt. Dzięki otrzymanemu wsparciu mogliśmy wyposażyć 3 pokoje wychowanków w nowe meble.

Serdecznie dziękujemy!!!