W okresie od 9 marca 2023 r do 20 grudnia 2023 roku Koło Stalowowolskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta realizuje program Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Program finansowany jest ze środków gminy Stalowa Wola. W ramach projektu  wychowankowie Domu dla Dzieci i Młodzieży im. św. Brata Alberta oraz Domu dla Dzieci i Młodzieży im. św. Jana Pawła II będą uczestniczyli między innymi w:

  • zajęciach integracyjnych w Janowie Lubelskim
  • wyjściach do kina
  • warsztatach kulinarnych
  • zajęciach z języka angielskiego
  • wycieczce do Łodzi
  • warsztatach 21 kroków do udanej komunikacji
  • warsztatach Trening zastępowania agresji