Dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w budynku Domu dla Dzieci i Młodzieży im. św. Brata Alberta oraz Domu dla Dzieci i Młodzieży im. św. Jana Pawła II przeprowadzona zostanie modernizacja przewodów kominowych i wentylacyjnych co poprawi bezpieczeństwo placówki. Serdecznie dziękujemy