kafelek1

Dom dla Dzieci i Młodzieży
im. Św. Brata Alberta

ul. Wałowa 46, 37-450 Stalowa Wola
tel. 15 842 39 31, tel. 793 983 555

nr konta bankowego:
38 1240 2799 1111 0000 3867 4750

kafelek2

Dom dla Dzieci i Młodzieży
im. Św. Jana Pawła II

ul. Wałowa 46A, 37-450 Stalowa Wola
tel. 502 077 494

nr konta bankowego:
09 1240 2799 1111 0011 0336 8903

Domy dla Dzieci i Młodzieży (dawniej Ochronka)
Stalowa Wola

Misją Domów dla Dzieci i Młodzieży, jako placówek katolickich jest pomoc dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej, w duchu przesłania głoszonego przez św. Brata Alberta i Jana Pawła II. Istotą tego działania jest odbudowa godności człowieka. Godność tą przywraca się nie tylko poprzez zaspokojenie elementarnych potrzeb materialnych, ale przede wszystkim przez rozwój życia duchowego i uczuciowego, przez doświadczenie miłości i wspólnoty, odtwarzanie i umacnianie więzi rodzinnych, odbudowę świata wartości oraz przez zdobycie umiejętności pozwalających na funkcjonowanie w społeczeństwie.

Dobrze jest wrócić do domu… Lecz rzeka wciąż płynie za progiem,
a świat czeka na zewnątrz. To świat w którym musimy żyć…

Lian Hearn

Aktualności
Najnowsze informacje z naszych placówek

W dniu 28 marca 2024 r. Koło Stalowowolskie TPBA podpisało z Gminą Stalowa Wola na realizację zadania pod nazwą Pomoc…

zobacz więcej

Zachęcamy do przekazywania 1% podatku

Koło Stalowowolskie
Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta

KRS nr 0000717382

z dopiskiem DLA DOMU DZIECKA