W roku 2023 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie przyznał nam środki finansowe na realizację programu Pozytywne wzmocnienia 2023. Program ten jest dla nasz szczególny z tego względu, że przygotowuje naszych wychowanków do usamodzielnienia. Pozwala im na rozwiniecie pasji życiowych jak również podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych