W dniu 28 marca 2024 r. Koło Stalowowolskie TPBA podpisało z Gminą Stalowa Wola na realizację zadania pod nazwą Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. W ramach programu zrealizowane zostaną następujące działania: Zajęcia integracyjne w Janowie Lubelskim Wyjścia do kina Warsztaty kulinarne Język angielski Wycieczka do Energylandii Wyjścia…

6 PKO Bieg Charytatywny Stalowa Wola

W okresie marzec – grudzień 2023 r, dzięki wsparciu fundacji PKO Banku Polskiego w Domu dla Dzieci i Młodzieży im. św. Brata Alberta i Domu dla Dzieci i Młodzieży im. św. Jana Pawła II prowadzona była pomoc psychologiczna i terapeutyczna. Nasze dzieciaki korzystały z hipoterapii, dogoterapii, alpakoterapii, muzykoterapii , terapii sensorycznej i logopedii. Nasza placówka…

Zakończenie realizacji projektu Pozytywne wzmocnienia 2023

W dniu 15 grudnia 2023 r. zakończyliśmy realizację zadania Pozytywne wzmocnienia 2023 dofinansowanego ze środków Podkarpackiego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie . Realizacja programu pozwoliła na zorganizowanie kursów podnoszących kwalifikację wychowanków, warsztatów terapeutycznych oraz rozwijanie pasji dzieciaków z Domu dla Dzieci i Młodzieży im. św. Brata Alberta , Domu dla Dzieci i Młodzieży im. św.…

Poprawa stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz poprawa bezpieczeństwa w budynku domu dziecka

Dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu PROO 2023 w budynku Domu dla Dzieci i Młodzieży im. św. Brata Alberta oraz Domu dla Dzieci i Młodzieży im. św. Jana Pawła II przeprowadzona zostanie modernizacja przewodów kominowych i wentylacyjnych co poprawi bezpieczeństwo placówki. Serdecznie dziękujemy

6 PKO Bieg Charytatywny Stalowa Wola – Dom dla Dzieci i Młodzieży im. św. Brata Alberta w Stalowej Woli oraz Dom dla dzieci i Młodzieży im. św. Jana Pawła II

Dzięki pomocy finansowej fundacji PKO Banku Polskiego w roku 2023 w Domu dla Dzieci i Młodzieży im. św. Brata Alberta oraz Domu dla Dzieci i Młodzieży im. św. Jana Pawła II będziemy realizować program pomocy psychologicznej, psychiatrycznej oraz terapeutycznej