Dzięki wsparciu finansowemu fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu podopieczni Domu dla Dzieci i Młodzieży im. św. Brata Alberta oraz Domu dla Dzieci i Młodzieży im. św. Brata Alberta będą mogli korzystać z korepetycji z matematyki, chemii, języka angielskiego oraz będą mieli zapewniona pomoc psychologiczną.