W dniu 15 grudnia 2023 r. zakończyliśmy realizację zadania Pozytywne wzmocnienia 2023 dofinansowanego ze środków Podkarpackiego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie . Realizacja programu pozwoliła na zorganizowanie kursów podnoszących kwalifikację wychowanków, warsztatów terapeutycznych oraz rozwijanie pasji dzieciaków z Domu dla Dzieci i Młodzieży im. św. Brata Alberta , Domu dla Dzieci i Młodzieży im. św. Jana Pawła II oraz Naszego Domu Dzieciątka Jezus z Rudnika. Serdecznie dziękujemy.