W okresie czerwiec grudzień 2023 w Domu dla Dzieci i Młodzieży im. św. Brata Alberta oraz Domu dla Dzieci i Młodzieży im. św. Jana Pawła II realizowany jest program Przyjazna przestrzeń miejscem wewnętrznej zmiany finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej