Od 27 czerwca 2024 r. do 15 grudnia 2024 w Domu dla Dzieci i Młodzieży im. św. Brata Alberta, Domu dla Dzieci i Młodzieży im. św. Jana Pawła II oraz Naszym Domu Dzieciątka Jezus realizowany będzie program Pozytywne wzmocnienia 2024. Program finansowany jest ze środków Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.