W dniu 28 marca 2024 r. Koło Stalowowolskie TPBA podpisało z Gminą Stalowa Wola na realizację zadania pod nazwą Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. W ramach programu zrealizowane zostaną następujące działania:

  • Zajęcia integracyjne w Janowie Lubelskim
  • Wyjścia do kina
  • Warsztaty kulinarne
  • Język angielski
  • Wycieczka do Energylandii
  • Wyjścia do fabryki zabaw
  • Hipoterapia
  • Wyjazd do kompleksu turystycznego Brzezówka
  • Warsztaty Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne