Pozytywne wzmocnienia 2024

Od 27 czerwca 2024 r. do 15 grudnia 2024 w Domu dla Dzieci i Młodzieży im. św. Brata Alberta, Domu dla Dzieci i Młodzieży im. św. Jana Pawła II oraz Naszym Domu Dzieciątka Jezus realizowany będzie program Pozytywne wzmocnienia 2024. Program finansowany jest ze środków Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

W dniu 28 marca 2024 r. Koło Stalowowolskie TPBA podpisało z Gminą Stalowa Wola na realizację zadania pod nazwą Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. W ramach programu zrealizowane zostaną następujące działania: Zajęcia integracyjne w Janowie Lubelskim Wyjścia do kina Warsztaty kulinarne Język angielski Wycieczka do Energylandii Wyjścia…

6 PKO Bieg Charytatywny Stalowa Wola

W okresie marzec – grudzień 2023 r, dzięki wsparciu fundacji PKO Banku Polskiego w Domu dla Dzieci i Młodzieży im. św. Brata Alberta i Domu dla Dzieci i Młodzieży im. św. Jana Pawła II prowadzona była pomoc psychologiczna i terapeutyczna. Nasze dzieciaki korzystały z hipoterapii, dogoterapii, alpakoterapii, muzykoterapii , terapii sensorycznej i logopedii. Nasza placówka…